<div align="center"> <h1>Drużyna Bractwa Białej Bramy</h1> <h3>Bractwo Średniowiecze Stroje Turnieje Rycerstwo</h3> <p>Bractwo Średniowiecze Stroje Turnieje Rycerstwo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://bialabrama.az.pl" rel="nofollow">http://bialabrama.az.pl</a></p> </div>